“תקשורת בעת קורונה”

בהרצאה שנתן מני אברהמי מנכ"ל יפעת במושב הפתיחה של הכנס "תקשורת בעת קורונה" התייחס לשינויים בהרגלי הצריכה והסיקור שהמגיפה הביאה איתה.