תגובת דורית חזן, יו”ר ארגון הגננות להחלטת הסגר המהודק:

"בעת הזו ההחלטה לסגור את הגנים היא הנכונה ביותר. ביקשנו ודרשנו חיסון אבל זה לא קרה. עוד ועוד גנים נסגרו, ילדים וגננות רבות נדבקו בנגיף ולכן כעת טוב שמסגרות החינוך לא יתקיימו כדי לשמור על חיי כולנו. אנו מקוות שבמהלך הסגר הממשלה תשכיל לחסן את הגננות כדי לפתוח את המערכת כשהן מוגנות. יש לחסן במיידי כבר היום את גננות החינוך המיוחד שתעמודנה בחזית בתקופת הסגר".