שר האוצר: גם עסקים חדשים יהיו זכאים להחזרי ארנונה

במהלך דיון ועדת הכספים לעניין חוק המענקים לעסקים, הציגו שר האוצר ואנשי משרדו כי גם עסקים חדשים שהחלו לפעול מחודש מרץ 2020 יהיו זכאים לקבלת החזר על תשלום ארנונה במידה ולא פעלו נוכח מגבלות הקורונה.

אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים: “עסקים שנפתחו ממרץ ואלך 2020 יהיו זכאים להחזר הוצאות לארנונה. עסק יצטרך להצהיר כמה זמן מתוך חודשיים שהיא התקופה לתשלום ארנונה, הוא היה סגור, ונצטרך להגדיר בקריטריונים מה הוא אורך התקופה המזכה. אם זה 30 יום או 20 יום מתוך 60. במידה והעסק היה סגור למשך התקופה שיקבע, הוא יקבל החזר ארנונה ונפטור אותו עד לסכום מסוים, אנחנו מדברים על החזר בסדר גודל של 15 אלף ₪ לחודשיים. זה דורש את הסכמת שר הפנים”.

כזכור ועדת הכספים דרשה ממשרד האוצר לפטור את נושא הארנונה לעסקים חדשים מאז הוחלט על ההחזר, וחבריה בירכו היום על המהלך.

הנושא צפוי להיות מעוגן בתקנות הרלוונטיות.