ראובן ריבלין: קיבלתי בצער רב את בשורת פטירתו של שלמה הלל.

קיבלתי בצער רב את בשורת פטירתו של שלמה הלל. איש דור הנפילים שנאבק על הקמת מדינת ישראל וקיומה כמקלט בטוח לעם היהודי.כיו"ר הכנסת פעל לביצור מעמדם ואיתנותם של הדמוקרטיה הישראלית ובית המחוקקים וציוונו: ״לשמור מכל משמר על הדמוקרטיה, מפני הקמים עליה ובמיוחד מפני הקמים עליה מבית״. — ראובן (רובי) ריבלין (@ruvirivlin) February 8, 2021