עתירה כנגד פירסומי “נתניהו – אהוב שלנו”

מפלגת מרצ ועו"ד שחר בן מאיר עתרו הבוקר נגד חברת פירסומי ישראל המזדהה כמי שעומדת מאחורי קמפיין שילוט החוצות "נתניהו אהוב שלנו" ו"פורום אנשי העסקים למען נתניהו".

העותרים ביקשו לחשוף את הגורם המממן של הקמפיין, ולעצור את המשכו בצורה הנוכחית. בעתירה נכתב כי “מודעות אלו מהוות תעמולת בחירות לפי מבחן הדומיננטיות, והן בגדר פעילות בחירות כהגדרתה בחוק המימון…למרות זאת המשיבים לא טרחו כלל להירשם כגוף פעיל בבחירות, ואף הסוו את זהות מזמין המודעות, הכל בניגוד להוראות חוק דרכי תעמולה וחוק המימון. בנסיבות אלו יש חשיבות ודחיפות בדיון דחוף בעתירה, כדי למנוע את המשך העבירה שמבצעים המשיבים”.

יו”ר סיעת מרצ, ח”כ תמר זנדברג: “תוכן המודעה והתזמון בו פורסמה מעידים בבירור כי מדובר בתעמולת בחירות לטובת מפלגת הליכוד ונתניהו העומד בראשה. יש לבחון את פרסום המודעה, ואם אכן מדובר במימון עקיף בניגוד לחוקי הבחירות – על ועדת הבחירות המרכזית לפעול בהתאם”.