סדר דיוני ועדת הכספים הבוקר – שר האוצר צפוי לקחת חלק בדיונים

להלן סדר דיוני ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, היום, החל מהשעה 10:00:

1. הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 4), התשפ”א-2020 (מ/1386) – הכנה לקריאה שניה ושלישית – הדיון יתקיים בכפוף להעברת הצעת החוק לוועדה. החוק עוסק במנגנון הטבת הוצאות קבועות לעסקים, ובמענק חד פעמי לעסקים שספגו פגיעה ממושכת נוכח נגיף הקורונה.

2. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס’ 18 והוראת שעה), התשע”ו-2016 (תיקון), התשפ”א-2020 (מ/1385). הדיון יתקיים בכפוף להעברת הצעת החוק לוועדה. הכנה לקריאה שניה ושלישית של הצעת החוק הקובעת את הארכת הפטור מהיטל עובדים זרים בענף החקלאות.

3. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין – הדיון יעסוק באישור הקלות במס לעמותות.

הדיונים ישודרו בערוץ הכנסת,
בפורטל הוועדה: https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Finance/pages/default.aspx
ובאתר ערוץ הכנסת: https://www.knesset.tv/committees/financecommittee/video/31655/