נוירופידבק – ללמוד בכוח המוח!

נוירופידבק היא שיטת אימון על ידי משוב אשר מאמנת את האדם לשלוט באופן רצוני בפעילות של המוח ובדרך זו, לשפר את תפקודי הלמידה. באמצעות נוירופידבק ניתן גם לטפל בריכוז, אימופלסיביות, תכנון וארגון, היפראקטיביות, התמכרויות, אובססיביות (OCD), אגרסיביות, דיכאון, אוטיזם, אפילפסיה, פגיעה מוחית ועוד.

כיצד זה קורה?

במהלך חיינו נוצרים קשרים בין חלקיו השונים של המוח, קשרים אלו מתחזקים על בסיס התנסות, אימון ולמידה.

Learnwise.co.il   מלמדת מתמטיקה ואנגלית, כמו שמוח האדם יודע לקלוט.

כיצד המוח מעורר או מעכב תגובות מסוימות?

כאשר אדם קולט גירוי כלשהו באמצעות חושיו, מתעוררת תגובה עצבית במוח. ככל שהאדם קולט יותר גירויים כך, מתחזקות תגובות עצביות מסוימות ונחלשות אחרות. כאשר תוצאות שרשרת עצבית מסוימת יהיו חיוביות עבורו, כן יגבר הסיכוי שהתגובה תתרחש שוב ושוב. תוצאות חיוביות יכולות להתקשר ממשוב פנימי (כמו סיפוק) או חיצוני (כמו פרס), תוצאות רצויות “יילמדו” את המוח שכדאי לבצע שוב את הפעילות שקדמה למשוב זה.

בנוירופידבק, חזרה על תהליך מתן משוב מידי לפעילות מוחית מסוימת מספר רב של פעמים, תוביל, לחיזוקם של קשרים עצביים אשר ישפיעו על פעילותו השגרתית של המוח.  בהתאם למטרות הלמידה, הגירוי יוביל לחיזוק תגובות רצויות ולעיכוב תגובות לא רצויות.

עקרונות הלמידה בכח המוח:

העיקרון המרכזי הראשון הוא: שינון ואוטומציה

בתחילת תהליך למידה תאים רבים במוח מגיבים למטלה מסוימת. עם הלמידה נוצרים יותר ויותר קשרים בין התאים. הקשרים בין התאים נוצרים בתדירות וכמעט ללא מאמץ. קשרים לתאים במוח שאינם רלוונטיים ללמידה יפחתו.

בשלבים הראשונים של הלמידה על האדם “לשנן” ולתרגל את הלמידה ולמצוא את הערוצים הרצויים לפעילות. אחרי תרגול, שרשרת הקשרים נוצרת בתדירות ובקלות.

ב –   learnwise.co.il  מבנה הלימוד הוא חזרתי, לכן הלומד יכול לחזור על החוקים המתמטיים בכל אחת מתצורות הלמידה: הקניית ידע, תרגול ומבחן.

כיצד זה קורה?
ללומד מסלול למידה שלם מראשית חוקי המתמטיקה ועד לרמות הגבוהות הנדרשות בהתאם לתוכנית הלימודים. כל מסלול למידה כולל את מעגל הלמידה השלם: הקניית ידע, אימון, תרגול ומבחן.

כאשר המבנה הוא אחיד המוח מקבל כל הזמן את החומר באותו אופן. לכן יכול המוח להגביר את מהירות החשיבה וכתוצאה מכך להעניק ללומד תחושה של מסוגלות עצמית וביטחון עצמי בחומר הנלמד. כך, נפרץ הסכר והמוח מגלה דפוס חדש והוא: הגעה להישגים ותוצאות.

איך זה עובד במוח?

אנו מניעים את מנגנון הלמידה’ את היכולת לשנות: נוירונים במוח יוצרים קשרים ביניהם. קשרים אלו מניעים את מעגל הלמידה. כאשר מנגנון הלמידה אינו פועל מכוח המוח הקשרים בין הנוירונים מוגבלים.  ככל שהגירוי גדל נוצרים קשרים חדשים במוח.  קשרים שנמצאו יעילים למוח יחוזקו וקשרים שנמצאו לא יעילים ייחלשו. ניתן ללמד את המוח לעבוד אחרת, באמצעות “חיווט” מחדש של הקשרים בין הנוירונים במוח.

בנוירופידבק, האדם מתאמן לחזק תגובות מסוימות וכך נוצר “חיווט” חדש במוח. לכן, התקשות בלימודים והבנה תלויה בלימוד ואימון נכון.

העקרון המרכזי השני הוא: למידה באמצעות התניה קלאסית והתניה אופראנטית

התניה אופראנטית התניה אופרנטית היא שינוי בתדירות התגובה כתוצאה מקבלת חיזוק לאחר ביצוע הפעולה.

פעולת ההתניה נוצרת על ידי לימוד לנקיטת פעולה או הימנעות מפעולה כדי להשיג או להימנע ממשהו.

התניה קלאסית היא מושג המתאר תהליך למידה שבו גירוי ניטרלי נלמד מעורר אצל האדם תגובה רפלקסיבית, שלא התעוררה קודם ללמידה. זאת, בעקבות הופעת החיזוק בסמוך לגירוי בלתי-מותנה המעורר את התגובה הרפלקסיבית באופן מולד.

בנוירופידבק, המוח משנה מצבים מנטאליים, ומקבל חיזוקים מידיים בהתאם למידת הצלחתו בהפקת פעילות מוחית רצויה. באמצעות הטכנולוגיה ניתן ללמד בהתאם לפעולת מנגנוני ההתניה של המוח.

ב –   learnwise.co.il  אנו משלבים את שיטת ההתניה המוחית.

כיצד?

לאחר שהלומד מסיים תהליך למידה הוא מקבל שאלה, אם עונה בצורה נכונה מקבל פידבק. הפידבק זהה לדרגת הקושי של השאלה אותה פתר. ללא מילים, מבין המוח את הסימנים ומתאמן כדי לקבל פידבקים שוב ושוב. אם הלומד טועה יקבל הזדמנות שניה ליצירת חשיבה מחודשת על ידי מתן רמז. הרמז יהיה תמיד החוק המתמטי שפותר את התרגיל. כך, יוצר המוח התניה בין חוק מתמטי לבין תרגיל. באופן זה, טעויות מסוג בהם גובשה ההתניה לא יקרו יותר. בכל פעם מחדש הלומד יוכל לשלוף בחשיבה אוטומטית את החוק המתאים לפתרון התרגיל.

המשוב הוא מנגנון הלמידה בכח המוח.

משוב חיובי כמו (סיפוק או “פרס”) מעורר תחושת תענוג ומעודד לבצע שוב את הפעילות כדי להשיג שוב את אותה התחושה.  באימון נוירופידבק, בכל פעם שמתבצעת הפעילות העצבית הרצויה, מתקבל משוב חיובי, והאדם לומד בהדרגה להשיג שליטה רצויה.

ב- learnwise.co.il מקבל הלומד משוב על כל ביצוע. משוב מידי בהתאם לרמת קושי התרגיל שביצע. בנוסף, מקבל הלומד רמז באם טעה. הרמז יהיה תמיד העיקרון הוא החוק אשר פותר את התרגיל. כך אנו יוצרים קשרים במוח בין עקרון מתמטי או חוק לסוג מסוים של תרגיל. באמצעות היקש לוגי יוכל הלומד לפתור כל תרגיל מכיוון שמבין את העיקרון המנחה.

שיטת לימוד המתמטיקה והאנגלית ב –  learnwise.co.il מבוססת על עקרונות אלה בדיוק. החוקים נלמדים בסדר הנכון, אחד על גבי השני באופן רציף. רמות הקושי עולות בהתאמה.

כך, אנו יכולים לספק ללומד משוב על כל פעולה ולתקן את הלמידה כחלק מתהליך הלמידה עצמו. המשוב במערכת הוא מיידי ומתאיo בדיוק לפעולות הלומד.

מכיוון שהרצף של הלמידה הוא שלם ומבנה הלמידה הוא אחיד יכול הלומד לחזור שוב על הלמידה ולשפר את ההתניות המוחיות שלו וכך ליצור הישגים והצלחות.

לסיכום, בהתאם לנוירופידבק ניתן לבצע שינויים בחיווט המוח בעזרת תהליך של למידה ואימון, המבוסס על ניסוי, טעייה ומשוב מיידי. כאשר המוח לומד דרכים יעילות יותר, הוא אינו זקוק עוד לדרכים הלא יעילות שעשה בהן שימוש בעבר. ברגע שחווה המוח תוצאה חיובית עבור פעולה, הוא ממשיך ועושה בה שימוש משלב זה ואילך.

בהתאמה מלאה, ולפי אותם עקרונות יוצרת learnwise.co.il  תחושת מסוגלות עצמית ושינוי דפוס למידה של הלומד מקושי להצלחה. זאת על ידי, לימוד ואימון המוח בצורה אפקטיבית ויעילה המובילה את הלומד  להישגים ולהצלחה על מסלולי למידה מובנים בעלי מעגל למידה שלם.