מנכ״ל רשת החינוך ׳בני יוסף׳ חיים ביטון

שלח בדק׳ האחרונות מכתב ליו״ר ש״ס השר דרעי בו הודיע לו כי הוא מתפטר מתפקיד מנכ״ל רשת החינוך.