מחר (ד’): ועדת החוקה בראשות ח”כ יעקב אשר תדון בתקנות להגבלת פעילות

שהחריגו רפואה משלימה ובדחיית כניסתו לתוקף של החוק לקיצור תקופת המרשם הפלילי

בשעה 10:00- התקנות להגבלת פעילות שהחריגו יציאה מהמגורים למרחב הציבורי לצורך טיפול רפואה משלימה, השתתפות בפעילות להפגת בדידות לאזרחים ותיקים וכן להשתתפות בטקס בר/בת מצווה, ברית או טקס דתי דומה בדתות אחרות

בשעה 11:00- דחיית כניסתו לתוקף של החוק לקיצור תקופת המרשם הפלילי בשנה וחצי
שנתיים לאחר שוועדת החוקה אישרה את חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע”ט-2019, מוצע לדחות את כניסתו לתוקף בשנה וחצי לחודש יולי 2022. כדי לאפשר לגורמים השונים להיערך ליישום החוק נקבע יום תחילתו לשנתיים מיום פרסומו. עם זאת, בבחינה מול הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים עלה כי לא היה ניתן להשלים את ההיערכות ליישום החוק במועד בשל נגיף הקורונה וקושי טכנולוגי.