כי אנחנו שומרים על זכויות העובדים

הסיוע המשפטי של אגודת העיתונאים ירושלים רושם הישג נוסף ומשמעותי, העובד זכה במלוא הפיצוי והתנאים לאחר שלוש שנים של מאבק משפטי על מימוש זכויותיו

השג משפטי נוסף לאגודת העיתונאים ירושלים ולעורכי הדין מטעמה- משרד טל, קדרי, שמיר ושות’.

לאחר יותר משלוש שנים של מאבק משפטי, הכיר שופט בית המשפט המחוזי בירושלים אביגדור דורות בזכותו של עובד רשות השידור לשעבר לקבל תנאים מיטיבים מלאים על עבודתו – גם על 12 שנות עבודה במעמד של ש”ת (שוברי תשלום) ולאחר מכן בחוזה אישי שאושר על ידי הממונה על השכר.
מפרקת רשות השידור קיבלה את עמדת העובד שהוצגה באמצעות עוה”ד לואיז ספורטס, המלווה את אגודת העיתונאים, וקבעה כי העובד זכאי למלוא התנאים, לכל תקופת עבודתו. אך הממונה על השכר ערער על קביעתה של המפרקת ופנה לבית המשפט המחוזי.
החלטת בית המשפט המחוזי ניתנה בתגובה לערעורו של הממונה על השכר שניסה (שוב) למנוע מעובד את זכויותיו בטענות שהוכחו כמופרכות במסגרת ההליך המשפטי.

כמו כן פסק בית המשפט כי הממונה על השכר ישלם לעובד הוצאות ושכ”ט עורכי דין בסך של 8,000 ₪.

באגודת העיתונאים ירושלים לא מפסיקים להגן על מימוש זכויות המגיעות לעובד – בכל מעמד ולאורך דרכו המקצועית.