יאיר לפיד: תודה. אני איתכם. הגיע הזמן לממשלה שפויה

מייסד ויושב ראש מפלגת יש עתיד וחבר הכנסת מטעמה