בנוגע לפטירתה של חולת הקורונה בת ה-40

סינק של פרופ׳ קובי אסף, מנהל מלר״ד הדסה עין כרם, בנוגע לפטירתה של חולת הקורונה בת ה-40