ועדת הכספים אישרה את תוכנית המענקים לעסקים לקריאה שנייה ושלישית

– לדרישת חברי הוועדה הוכנסו שורה של שיפורים לטובת בעלי העסקים

במסגרת החוק, אושרה הארכת ההקלה לעניין הגשת מענק הוצאות קבועות – יוענק מירידה של 25% במחזור העסקים, וכן אושר מענק חד פעמי לעסקים שסבלו מפגיע ממושכת בשל מגפת הקורונה. בנוסף קובע החוק את הארכת המענק הסוציאלי לעסקים גם לחודשים ינואר – פברואר 2021