השבוע בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות:

דוברות הכנסת (ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

ביום שני, 04 בינואר 2021 , כ’ בטבת תשפ”א:

10:00: הצעת חוק לא תעמוד על דם רעך (תיקון) (תגמולים לבני משפחה של אדם שנפטר בעת הצלת חיי הזולת), התשפ”א-2020 כ/870 – הכנה לקריאה שניה ושלישית*

הצעת החוק של ח”כ מיכאל מלכיאלי (ש”ס) תעניק תגמולים מיוחדים לבני משפחה של מי שקיפח חייו תוך הושטת עזרה לאדם הנמצא בסכנת חיים. על פי דברי ההסבר, מטרת ההצעה היא לאפשר למשפחות ‘להתמודד עם האובדן שפקד אותן במפתיע ללא דאגות כלכליות’.

11:30: ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה בענף הבניין – בראשות ח”כ אוסאמה סעדי

ישיבת מעקב בנושא תיקון תקנות הפיגומים

ביום שלישי, 05 בינואר 2021 , כ”א בטבת תשפ”א:

10:00: ועדת המשנה לעניין תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- בראשות ח”כ טלי פלוסקוב

הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי חירום במסגרות לאנשים עם מוגבלות), התשפ”א-2020

הדיונים ישודרו בעמוד השידורים החיים באתר הכנסת: https://main.knesset.gov.il/News/Broadcast/Pages/default.aspx
וכן באתר ערוץ הכנסת:
https://www.knesset.tv/live/