המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

המרכז הרפואי מבקש להודיע לציבור המטופלים כי כל הניתוחים האמבולטורים המתוכננים לתקופת הסגר, יתקיימו כסדרם, על פי הנחיות משרד הבריאות , אלא אם כן תקבלו הודעה אחרת באופן אישי.