המרכז הרפואי הדסה:

לאור הודעת משרד הבריאות והפסקת ניפוק חיסוני הקורונה לבתי החולים כולל הדסה, יסגרו בצער רב ממחר בבוקר מתחמי החיסון בהדסה שפעלו בצורה נפלאה וסייעו בחיסונים לאנשי הצוות של הדסה ולחולי בית החולים.

הדסה מביעה דאגה לצוותים שעדיין לא הספיקו להתחסן כמו גם לצוותים שכבר קיבלו את החיסון הראשון ונמצאים ברשימת המוזמנים לחיסון השני.
ממחר יופנו כל צוותי הדסה שעדיין לא חוסנו וכאלה הרשומים לחיסון השני למוקדי החיסון של קופות החולים, זאת בשעה שבית החולים גדוש בחולי קורונה קשים ובינוניים ויאלץ לשנות את מדיניותו כתוצאה מחסר הצוות שיגרם עקב צעד זה. משרד הבריאות חייב לעשות חושבים על החלטתו זאת.