הממונה על השכר ונציב שירות המדינה מרחיבים את הזכאויות ההוריות בשירות המדינה

יחל פיילוט במסגרתו תינתן בשירות המדינה זכאות ל"משרת הורה" לשני ההורים באופן שווה; ישופר ההליך למימוש זכויות הוריות וינקטו פעולות אקטיביות למימושן על-ידי שני הורים

צוות עבודה משותף שמינו הממונה על השכר, קובי בר נתן ונציב שירות המדינה פרופסור דניאל הרשקוביץ, הגיע למסקנה כי קיים צורך בהפחתת הנטל הבירוקרטי הקיים כיום, וכי יש צורך בהגברת המודעות לזכויות והנגשתם, כמו גם בשינוי התרבות הארגונית בהקשר של איזון בית – עבודה ביחס לשני ההורים.

הצוות, שמונה לאור השינויים בתרבות ובחברה ובמטרה לבחון את הצורך בשינויים בזכויות ההורות הניתנות כיום לעובדים ועובדות, מצא כי גם היום, על אף שקיימת אפשרות למימוש זכויות הוריות על ידי גברים, שיעור האבות המממש זכויות אלו נמוך משמעותית משיעור האימהות, וכן כי אימהות עובדות בממוצע פחות שעות מאשר אבות. נתונים אלה עשויים להסביר את פערי השכר בין נשים לגברים בשירות המדינה ויש בהם כדי לשמר מבנה משפחתי שבו האם היא “המטפלת העיקרית” בילדים ובבית.

בהמשך למסקנות הצוות, אישרו הממונה על השכר ונציב שירות המדינה התחלת פיילוט במסגרתו תינתן זכאות ל”משרת הורה” ל-2 הורים באופן שווה, ללא תלות במימוש הזכות על ידי בן/בת הזוג וללא תלות בסוג הקשר בין ההורים. הזכאות תהיה תלויה רק בזיקה המשפטית לילד. כמו כן תינקטנה פעולות לפישוט והנגשת הליך מיצוי הזכויות ההוריות וקידום פעולות אקטיביות למימוש זכויות הורות בקרב שני ההורים.

את עבודת צוות העבודה המשותף הובילו עו”ד יעל ישראלי –נבו, יועצת משפטית באגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ומיכל לזרוביץ’, מנהלת האגף לשוויון מגדרי, מנציבות שירות המדינה . כמו כן השתתפו בו נציגים ממשרד המשפטים ומרכז השלטון המקומי.

קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה:
“אגף השכר פועל לקדם מדיניות תומכת משפחה ומחזקת שוויון מגדרי בשירות המדינה ובמגזר הציבורי הרחב. אני מאמין כי מסקנות הצוות ויישומן, יסייעו לנו לצעוד צעד אחד נוסף למען תכלית ראויה זו ובפרט להתקדם בדרך לצמצום פערי השכר המגדריים. אני מודה לחברי וחברות הצוות על עבודתם המקצועית, על החשיבה “מחוץ לקופסה” ומאחל לכלל עובדי המגזר הציבורי שנזכה להמשיך לעסוק בעבודה ציבורית משמעותית מבלי לוותר על הזכות (והחובה) להיות הורים שותפים ופעילים לילדנו”.

פרופ’ דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה:
“הנציבות חרטה על דיגלה זה מכבר את היותה ארגון תומך משפחה, הרואה ערך משמעותי ביצירת איזון בין בית ועבודה לכלל העובדים, ללא קשר למגדר או למצבם המשפחתי. ערך זה מקבל משנה תוקף במערכת היחסים שבין הורים לילדיהם, והכלים אשר עומדים לרשותנו לתמיכה בציבור העובדות והעובדים. בשנים האחרונות אנו עדים למעורבות הולכת וגוברת של אבות בתא המשפחתי, ואנו רואים זכות נעימה לסייע במגמה חיובית זו”.