דמי לידה בעקבות משבר הקורונה

שר האוצר ישראל כ״ץ ומנכ״ל הביטוח לאומי מאיר שפיגלר סיכמו - נשים שהוצאו לחל״ת מתחילת משבר הקורונה בחודש מרץ 2020 ומאוחר יותר ובלבד שלא עבדו במשך 10 חודשים ברצף לפחות בעקבות משבר הקורנה, וילדו החל מחודש ינואר 21’ יהיו זכאיות לדמי לידה.

בעקבות משבר הקורונה נשים רבות נמצאות בחל״ת לתקופה רצופה וממושכת ואינן עובדות מאז תחילת המשבר. במהלך תקופה זו חלק מהנשים החלו תקופת הריון והיו זכאיות לתשלום דמי אבטלה.

לפי החוק הקיים יולדת, אשר תלד החל מינואר 2021, ושקיבלה דמי אבטלה ברציפות לתקופה ממושכת ולא חזרה לעבוד מאז תחילת ההריון, לא תהיה זכאית לדמי לידה.

בנוסף, לפי חוק עבודת נשים כיום, חל איסור להעסיק נשים בתקופת הלידה וההורות, ועל כן הן אינן עומדות בהגדרה של ״מובטלת״ לצורך קבלת דמי אבטלה.

משכך, במצב החוקי כיום ובשל הקורונה, נוצר עיוות שלפיו אותן יולדות לא יהיו זכאיות הן לדמי לידה והן לדמי אבטלה.

לאור זאת החליט שר האוצר,לאחר דיון שקיים יחד עם אנשי משרד האוצר ומנכ״ל הביטוח הלאומי לקדם פתרון שלפיו יולדות, אשר שהו בחל״ת רצוף לתקופה ממושכת וילדו בתקופה שבין 1 בינואר 2021 ל-30 ביוני 2021, יהיו זכאיות לדמי לידה.

*שר האוצר ישראל כ״ץ *
״אני שמח שמצאנו פתרון לבעיה כאובה שקרתה בגלל התמשכות דמי האבטלה בזמן הקורונה.
הסיוע לנשים שילדו החל מחודש ינואר חיוני ומוצדק ויסיע ליולדות בקיום המשפחה המורחבת.
מגפת הקורונה יצרה אתגרים כלכלים רבים לאזרחי מדינת ישראל, כפי שהבטחתי לא נשאיר אף אחד מאחור, גם את הנשים היולדות שזכאיות למלוא הסיוע. נמשיך לטייב ולשפר את רשת הביטחון ככל שיהיה צורך ולסייע לכלל הציבור עד להתגברות מלאה על המחלה וחזרה לשגרה״.

 

 

שעה לפני קיום הדיון בוועדת הקורונה בעניין דמי הלידה לנשים בהיריון שהפכו מובטלות במשבר סיכמו שר האוצר כץ ומאיר שפיגלר, מנכ״ל הביטוח הלאומי על מתן דמי לידה לאותן נשים.
שאשא ביטון בתגובה: ״מזל שוועדת הקורונה נמצאת ומעלה על סדר היום את העוולות.
אני שמחה שבעקבות הדיון שצפוי להתקיים בעוד שעה סיכמו שר האוצר ומנכ״ל הביטוח הלאומי על מתן דמי לידה לנשים בהיריון שהפכו מובטלות בגלל המשבר. נמשיך לפקח ופעול לתקן החלטות חסרות הגיון.״