דיון הוועדה בתקנות ההגבלות מתחיל כעת

יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר: ככל שוועדת הכנסת תחזיר את התקנות אלינו נחדש את הדיון בהן הערב

*הדיון משודר בערוץ הכנסת וניתן לצפייה גם באתר: https://www.knesset.tv/committees/theconstitutionlaw_justicecommittee/video/31677/