בני גנץ: שמח לעדכן שסיימנו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת בגרסה מתקדמת של כיפת ברזל.

מערכת הביטחון תמשיך לעמוד על המשמר מסביב לשעון ובכל מקום.