אושר סופית: תגמולים לבני משפחתו של אדם שנפטר בעת הצלת חיי הזולת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 222), התשפ"א-2021 של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי כנסת. 16 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים.

ההצעה קובעת הענקת תגמולים להורים ובני משפחה אחרים של מי שקיפח חייו תוך הושטת עזרה לאדם הנמצא בסכנת חיים. התגמולים, המענקים או ההטבות שיינתנו למשפחות יקבעו בתקנות שיוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה עד סוף שנת 2021. כמו כן, יהיה רשאי שר הרווחה להגדיר בתקנות תגמולים גם עבור מי שנפצע בנסיבות דומות.

על פי נתוני הביטוח הלאומי רשומים עד היום כ-20 מקרים של אנשים שנהרגו או נפצעו כתוצאה מהצלת אדם אחר. עם זאת, לא ניתן היה לקבוע כמה מהם פעלו במסגרת התנדבות וכוסו בשל כך בביטוח חיים. הצעת החוק שאושרה עוסקת במקרים בהם האדם ביצע את המעשה שלא במסגרת התנדבות מוסדרת.

החוק יחול רטרואקטיבית על מקרים שהתרחשו החל מראשית שנת 2018, בהם המקרים של מוטי בן שבת ז”ל, שטבע בעת הצלת אחרים בשיטפונות בנהריה בינואר 2020 ומיכאל בן זיקרי ז”ל, שטבע לאחר שהציל שלושה ילדים מטביעה באגם זיקים ביולי 2020.

מ”מ יו”ר ועדת העבודה והרווחה ח”כ טלי פלסקוב: “מדובר בהצעת חוק חשובה שמבטאת את ההכרה הלאומית בגבורתם של מי שקיפחו את חייהם או נפגעו תוך הושטת עזרה לאדם אחר הנמצא בסכנת לחייו ואת חשיבות ערך הערבות ההדדית בחברה הישראלית, שכל כך חסר לנו היום”

ח”כ מיכאל מלכיאלי: ” העברתי לא מעט חוקים בכנסת ישראל והחוק הזה הוא חוק שאני מתרגש לעמוד כאן ולהעביר אותו בקריאה השלישית. צופים בנו עכשיו גברת בן שבת, ומשפחת בן זיקרי. המשפחות ידעו שהכנסת ה-23 סיימה עם דבר טוב מאוד.