אביגדור ליברמן: שלמה הלל ז”ל היה איש מיוחד שגילם את החזון הציוני.

שלמה הלל ז"ל היה איש מיוחד שגילם את החזון הציוני. תרומתו המיוחדת לחברה ולמדינה תישאר לדורי דורות. יהי זכרו ברוך. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) February 8, 2021